เทน ฮาก เข้มจับ ซานโช่ แยกซ้อมเดี่ยว - SabaSports Be Part Of The Game