หลายชาติแห่เปิดตัวหนุน ซาอุดิอาระเบีย เสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034 - SabaSports Be Part Of The Game