สาวไทย แพ้ เกาหลีใต้ 1-10 โค้ชก้างชี้แพ้เรื่องทักษะส่วนตัว - SabaSports Be Part Of The Game