“ข้าวกล้อง-มุกข์” บิด CBR Series คว้าดับเบิ้ลโพเดียม “เอเชีย โปรดักชั่น 250” เรซแรก - SabaSports Be Part Of The Game